Imieniny:

Konkursy

W bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum wyszło z nową propozycją w zakresie wychowania patriotycznego i popularyzacji pieśni patriotycznej Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Międzygimnazjalny Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej.

Inicjatorem i organizatorem festiwalu była nauczycielka historii i wos-u Anna Kołodziej–Bielawska. Do współpracy przystąpiły: Alina Seweryn-nauczycielka muzyki oraz Iwona Zacharska–opiekunka świetlicy i Klubu Gimnazjalisty.
Dekorację sali wykonała nauczycielka plastyki Ewa Szatkowska.

Festiwal zorganizowano w połączeniu z obchodami Święta Niepodległości w dniu 13.11.06 roku. Poprzedzono go Szkolnym Festiwalem Pieśni Patriotycznej, który odbył się w dniu 10.11.06 r. Przy wejściu do szkoły gości witali, w historycznych kreacjach uczniowie trzecich klas. W przygotowanych salach czekał na gości poczęstunek. Koncert poprzedziło uroczyste powitanie, które wygłosili dyrektor szkoły Adam Wnorowskiego i Anna Bielawska. Konferansjerkę prowadziła para uczniów z klasy III B, ubrana również w historyczne stroje.W imprezie udział wzięli reprezentanci ośmiu szkół gimnazjalnych. Młodzi artyści z toruńskich gimnazjów numer: 2, 3, 14, 15, 11, 31, 34 oraz z gimnazjum w Łubiance zaprezentowali bogaty i bardzo różnorodny repertuar pieśni patriotycznych.
Wysłuchaliśmy utworów z okresu I i II wojny światowej takich jak :


a także powojennych: Jury oceniało występy w dwóch kategoriach: solista i zespół.

© Copyright by Zespół Szkół nr 11 w Toruniu